Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

18/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
      Ngày 12/5/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
      Ngày 12/5/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí Nguyễn Đức Phương – trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối; đồng chí Phạm Trường Giang - phó Ban Tổ chức Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Thành Nam – trong tổ chỉ đạo Đại hội cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 

đ/c Nguyễn Huy Hải - Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hôi
       Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hải - Bí thư chi bộ, cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban chấp hành chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị trong nhiệm kỳ 2015-2020.   
       Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tập thể Cấp ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Ban chấp hành luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.
Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng.  
Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
       Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các đồng chí cấp ủy viên luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Cục Thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
Với những kết quả đạt được, Chi bộ và tập thể Cục Thi hành án đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh liên tục công nhận tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; tặng Giấy khen tập thể “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015, 2016, 2017,2018, 2019. Tập thể Cục thi hành án liên tục được khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (các năm 2015, 2016, 2019). Cờ Thi đua ngành Tư pháp 2015, cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái năm 2015. Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen(năm 2015, 2016, 2019),Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng ( năm 2016, 2018, 2019).
       Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác thi hành án dân sự hàng năm, giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật, phấn đấu không để tồn chuyển sang năm sau. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí làm việc; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương của Tổng cục, nhất là các chỉ tiêu về việc, về tiền. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi.
       Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.
     đ/c Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo Đại Hội
Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Đảng ủy ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Cục Thi hành án cho Đại hội. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Cục Thi hành án với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 2015-2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
       Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Cao Xuân Chiểu đề nghị chi bộ Cục Thi hành án cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Cục Thi hành án. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý tình hình kinh tế, xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.
 
 Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ
      Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban chấp hành chi bộ Cục Thi hành án nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Huy Hải- Cục Trưởng Cục Thi hành án được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Vương Anh Tân- Phó Cục trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 02 đồng chí  ủy viên.
 

Ban cháp hành Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2025
       Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Cao Xuân Chiểu cũng giao nhiệm vụ Ban chấp hành khóa mới nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục Thi hành án nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào thực tiễn.
Đại hội cũng bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                                                       Tin bài: Nguyễn Thị Hồng Ngân - Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: