Sign In

Thông báo số 454 ngày 03/8/2017 của Chi cục THADS huyện Lạng Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03/08/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
2492m2 đất ở và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số 297, tờ số bản đồ số 34 có địa chỉ tại thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0139529, số vào sổ 10, do Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang cấp ngày 26/01/1994 cho ông Nguyễn Đình Phú.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: