Sign In

Thông báo số 1207 ngày 09/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

09/10/2017

Chấp hành viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang thông báo:
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán tài sản kê biên của ông Lê Văn Dũng và bà Phạm Thu Hương; địa chỉ: Thôn Mạc 2, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang gồm các tài sản sau:
Quyền sử dụng 7.239,3 m2 đất giá thẩm định; Nhà chính; Nhà tả mạc; Tầng hầm; Tường rào; Tường kè phía trước nhà chính; Ao bán nguyệt; Nhà vệ sinh; Bể nước; 54 đế cột bằng đá; 14 phiến đá xanh; 03 cây nhãn; 02 cây vải.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: