Sign In

Thông báo số 876 ngày 06/11/2017 của Chi cục THADS thành phố Bắc Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

08/11/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng 95 m2 đất ở tại đô thị, thửa đất số 64, tờ bản đồ số 60; địa chỉ thửa đất: Tổ 2 khu phố 5 (nay ở số 337, đường Trần Nguyên Hãn, tổ 5), phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 727646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02483/QĐ số 117/QĐ-UBND do UBND thành phố Bắc Giang cấp ngày 05/6/2006 cho bà Hoàng Thị Soạn và ông Trần Văn Sơn ngày 11/6/2012 người sử dụng đất là bà Hoàng Thị Soạn nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên theo đính chính do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Giang xác nhận cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất.
Giá khởi điểm: 1.145.900.000đ (Một tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng).
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: