Sign In

Thông báo số 487 ngày 14/8/2017 của Chi cục THADS huyện Lạng Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14/08/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng diện tích đất 1.167m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 175, tờ bản đồ số 25 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 130987 do UBND huyện Lạng Giang cấp ngày 28/01/2011; địa chỉ thửa đất: thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: