Sign In

Thông báo số 31 ngày 12/01/2018 của Chi cục THADS huyện Lạng Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/01/2018

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 102,3m2 đất ở tại đô thị (trong đó có 15,1m2 đất ở đô thị nằm trong hành lang giao thông) tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 35, địa chỉ thửa đất tại thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng cộng giá trị tài sản là: 1.145.760.000đồng.
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Chi cục THADS huyện Lạng Giang, địa chỉ: thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang./.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: