Sign In

Thông báo số 801 ngày 13/10/2017 của Chi cục THADS thành phố Bắc Giang thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/10/2017

Tài sản bán đấu giá:
- Toàn bộ quyền sử dụng 120m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 09; địa chỉ thửa đất: Số 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q762774 ngày 09/6/2000 mang tên hộ ông Đào Hữu Trường.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: