Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng

04/04/2023

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-VKS, Kế hoạch số 6978/KH-VKS ngày 22/3/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, sáng ngày 04/4/2023,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng-Phó Viện trưởng làmTrưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm sát còn có các đồng chí thuộc Phòng 8 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo Viện kiểm sát huyện Yên Dũng cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác giám sát . Đồng thời có đồng chí Nguyễn Thành Bắc - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang tham gia buổi công bốquyết định kiểm sát của VKSND tỉnh Bắc Giang
Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hành chính; xác định rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy, các vi phạm thiếu sót và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đảm bảo cho các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật tại Chi cục THADS huyện Yên Dũng,Đoàn trực tiếp kiểm sát VKSND tỉnh Bắc Giangđã tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát toàn diện hoạt động thi hành án dân sự, hành chính. Theo đó, thời điểm kiểm sát công tác thi hành án từ 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời gian trực tiếp kiểm sát 10 ngày làm việc, kể từ ngày 04/4/2023.
Tại buổi công bố quyết định và kế hoạch, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, đồng thời đề nghị Chi cục THADS huyện Yên Dũng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên tinh thần hoạt động kiểm sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Chi cục THADS.
Việc kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính về các nội dung: Việc thiết lập, quản lý, sử dụng hệ thống sổ sách nghiệp vụ thi hành án; Việc tiếp nhận bản án, quyết định, đơn yêu cầu thi hành án và ủy thác thi hành án; Việc ban hành quyết định thi hành án và lập hồ sơ thi hành án; Việc cưỡng chế, kê biên tài sản và bán tài sản thi hành án; Việc bảo quản tài sản kê biên, xử lý tài sản đã tịch thu, tiêu hủy vật chứng tài sản; Việc thu, nộp, quản lý phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án, Việc thu, thanh toán và thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính; Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thì trong kỳ kiểm sát, Chi cục không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, Chi cục THADS đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan để vận động, hòa giải, thuyết phục thành công và giải quyết xong nhiều vụ việc thi hành án phức tạp mà không phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. Điển hình Chi cục THADS đã vận động, hòa giải và thuyết phục giải quyết xong hoàn toàn 02 hồ sơ tồn đọng có nhiều khó khăn, vướng mắc là vụ Đỗ Thị Lý và Đào Văn Nho.
Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Dũng đã báo cáo một số nội dung cơ bản theo yêu cầu của Viện kiểm sát tỉnh và mong muốn đoàn kiểm sát sẽ kiểm tra, Chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức THADS cho các Chấp hành viên để rút kinh nghiệm chung, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ THADS trong thời gian tới. Từ đó, góp phần phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự nhằm tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật, nâng cao kết quả thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện Yên Dũng./.
 ​Văn Luận- Chi cục THADS huyện Yên Dũng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: