Sign In

Chi cục THADS huyện Yên Dũng: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

28/08/2023

Chi cục THADS huyện Yên Dũng: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự,  sáng ngày 28/8/2023, liên ngành Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án, Công an huyện tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Yên Dũng. Tham dự Lễ ký kết quy chế có các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án, Công an huyện Yên Dũng.
Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Yên Dũng, tuân thủ các quy định, quy chế của pháp luật, của ngành cấp trên, quy chế cũng đã cụ thể hóa các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả cho công tác Thi hành án dân sự, Kiểm sát thi hành án dân sự, lực lượng Công an hỗ trợ tư pháp của địa phương. Mục đích của việc ban hành Quy chế nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong công tác thực thi pháp luật, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh từ hoạt động thi hành án những vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng kéo dài, nhất là những vấn đề mà pháp luật chưa quy định hoặc có quy định nhưng chưa rõ ràng, có vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.
Quy chế  gồm có 03 chương 18 điều, quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp; những nội dung cụ thể được quy định trong công tác phối hợp thi hành án và tổ chức thực hiện quy chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị tham gia ký quy chế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo sự thống nhất cao trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực được thi hành nghiêm chỉnh./.
Văn Luận- Chi cục THADS huyện Yên Dũng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: