Sign In

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2023-2028

17/04/2023

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 17/4/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Nết - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lục Nam; đồng chí Nguyễn Thành Long, Bí thư chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam
Theo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam có 12 công đoàn viên. Trong 5 năm qua trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động không ngừng phát triển. Với vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam về cơ bản đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên không ngừng được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, Ban chấp hành công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại và hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị chưa thực sự sáng tạo; việc tổ chức các phong trào thi đua chưa được thường xuyên….Từ đó Ban chấp hành đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Vũ Thị Nết đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong thời gian tới thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chăm lo hơn nữa đời sống của cán bộ, công chức, người lao động, tổ chức tốt phong trào thi đua..
Thay mặt chi bộ, Bí thư - Chi cục trưởng Nguyễn Thành Long nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Chi cục thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Ban chấp hành công đoàn Chi cục cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí./.
Chi cục THADS huyện Lục Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: