Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang:Tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023

05/07/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang:Tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023
Xác định việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023 là hết sức khó khăn, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã quyết liệt triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động xây dựng Kế hoạch, biện pháp thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tại đơn vị, các vụ việc tồn năm 2022 chuyển sang năm 2023 phần lớn là những vụ việc khó thi hành; có những vướng mắc từ công tác quản lý của địa phương nên không thực hiện được việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; phần lớn các trường hợp án chua có điều kiện chuyển kỳ sau không giải quyết được dẫn đến số lượng việc loại này dồn lại, tăng dần năm này qua năm khác.Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Chi cục có sự biến động lớn về công tác tổ chức, có 03 đồng chí Chấp hành viên chuyển công tác, 01 đồng chí Chấp hành viên mới được điều động về. Biên chế thực hiện đơn vị còn thiếu 01 biên chế (12/13), tập thể lãnh đạo đơn vị có 02 đồng chí nữ được bổ nhiệm trong số 05 Chấp hành viên và từ ngày 10/11/2022 đến nay đơn vị chưa kiện toàn lãnh đạo. Đây cũng là khó khăn chung của một số đơn vị do thiếu biên chế, tuy nhiên, với đặc thù đơn vị thành phố có số lượng việc phát sinh lớn thì việc có 05 Chấp hành viên thì số việc phải thụ lý, giải quyết rất lớn, trung bình trên 400 hồ sơ/1 Chấp hành viên.Tình trạng này rất dễ dẫn đến việc quá tải trong công việc và có những sai sót trong tổ chức thi hành án.
Tình đến hết 9 tháng năm 2023, đơn vị phải giải quyết1.620 việc = 423.984.322.000đồng (chưa tính số việc, tiền chưa điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng là 766 việc). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã gặp không ít khó khăn như: tình trạng tài sản đã kê biên, định giá tài sản nhưng qua nhiều lần bán đấu giá tài sản không có người mua nên phải giảm giá nhiều lần. Một số vụ việc tài sản thế chấp hoặc tài sản được giao theo Bản án có vướng mắc, không xử lý được dẫn tới vụ việc bị kéo dài. Mặt khác, ý thức chấp hành của một số người phải thi hành án chưa cao, cố tình chây ỳ, không tự nguyện thực hiện hoặc trốn tránh việc kê khai tài sản… nhằm trì hoãn việc THA.
Trước những khó khăn đó, lãnh đạo Chi cục đã xây dựng Kế hoạch, biện pháp để chỉ đạo, tăng cường việc kiểm tra, rà soát, phân loại án; hàng tháng tổ chức họp cơ quan, Chấp hành viên để đánh giá tiến độ từng mảng công việc, từng hồ sơ còn tồn và đưa ra biện pháp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, công chức, người lao động trong đơn vị cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. Qua mỗi đợt thi đua, từng cá nhân đều nhận thức rõ trọng trách của mình trong thực thi nhiệm vụ, tự giác nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhất công việc được giao.
Dự báo tình hình 3 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, trong khi số lượng việc, tiền thụ lý dự báo tiếp tục tăng, tình hình biên chế chưa được bổ sung nên lãnh đạo đơn vị cũng như các đồng chí công chức, người lao động đều nỗ lực, phấn đấu, hết mình với công việc, với phương châm “ hết việc không hết giờ”, làm việc ngoài giờ hành chính và trong các ngày nghỉ. Chi cục tập trung mọi nguồn lực, bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo cho việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất, công chức, người lao động trong đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Chi cục THADS thành phố Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: