Sign In

Các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với chỉ tiêu được giao cao hơn năm 2021 (10/01/2022)

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và các Chi cục trực thuộc năm 2022, trong đó đảm bảo tỷ lệ THADS xong 82% về việc và 41,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (cao hơn tỷ lệ năm 2021 về việc 0,5% và 01% về tiền).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022 (08/01/2022)

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 33/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2022.

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (13/12/2021)

Sáng ngày 13/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí  Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng Cục THADS dự và chủ trì Hội nghị.

Ngành THADS tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (09/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Công văn số 921/HĐPH ngày 26/8/2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, ngành THADS tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Cục THADS tỉnh Bắc Giang phát động tới công chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (01/09/2021)

Ngày 01/9/2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 1214/CTHADS-VP về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” phát động tới toàn thể công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia cuộc thi.

Ngành THADS tỉnh Bắc Giang vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS (30/08/2021)

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (Chỉ thị số 09) đã xác định công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn công tác THADS với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Qua đó, sau 04 năm triển khai thực hiện, công tác THADS đã đạt nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều vượt so với Tổng cục THADS giao hàng năm.

Cục THADS tỉnh Bắc Giang hoàn thành kiểm tra toàn diện công tác THADS tại 05 Chi cục THADS cấp huyện (27/08/2021)

Phấn đấu vượt qua khó khăn chung trong tình hình dịch bệnh Covid 19, Cục THADS tỉnh Bắc Giang vẫn thực hiện triển khai toàn diện các công tác theo kế hoạch, trong đó có công tác kiểm tra các Chi cục THADS cấp huyện. Đến ngày 26/8/2021, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc kiểm tra toàn diện công tác THADS tại 05 Chi cục THADS cấp huyện theo Kế hoạch kiểm tra số 83/KH-CTHADS ngày 19/01/2021

Thi hành án dân sự Bắc Giang phối hợp tốt với các trại giam, trại tạm giam (13/08/2021)

(PLVN) -Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tốt với các trại giam, trại tạm giam trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án.

Chi bộ Cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (06/08/2021)

Ngày 05/8/2021, Chi bộ Cục THADS tổ chức sinh hoạt “Chuyên đề phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW liên quan đến rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”

Ban chỉ đạo THADS tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2021 (24/07/2021)

Ngày 23/7/2021, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3676/KH-BCĐ chỉ đạo tổ chức đợt THADS cao điểm năm 2021. Kế hoạch được ban hành nhằm: nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo và chính quyền địa phương trong việc phối hợp chỉ đạo công tác THADS; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác THADS; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2021; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Các tin đã đưa ngày: