Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện công tác THADS Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà

08/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-CTHADS ngày 12/01/2022 của Cục THADS về kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2022. Nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát hiện sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hiệp Hoà. Ngày 30/5/2022, Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 743/CTHADS-ĐKT về kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà.
Trên cơ sở đó, sáng ngày 08/6/2022, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà, đồng chí Giáp Hoàng Cự - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Tham dự buổi công bố có đầy đủ thành phần đoàn kiểm tra của Cục, lãnh đạo và toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên thuộc Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà.
Nội dung kiểm tra đánh giá về thực trạng công tác THADS Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà, bao gồm: kiểm tra việc tiếp nhận bản án, thụ lý và ra quyết định về thi hành án; việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án; kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng, xử lý tang vật; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự; việc xây dựng, thực hiện kế hoạch tự kiểm tra; kiểm tra công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ; công tác kế toán hành chính; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng công chức, người lao động và công tac thi đua khen thưởng; việc khắc phục thiếu sót, vi phạm theo kết luận, kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp và kết luận kiểm tra của Cục THADS. Đồng thời, Trưởng đoàn cũng yêu cầu Chi cục THADS huyện Hiệp Hoà phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra.
 Đồng chí Dương Văn Cường - Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Hiệp Hoà thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra Cục THADS và yêu cầu Chấp hành viên phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án, chuyên viên, công chức khác có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra.
Đoàn kiểm tra dự kiến tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày 08 đến hết ngày 24/6/2022 (13 ngày làm việc). Sau đó hoàn thành việc kiểm tra, dự kiến ngày 22/7/2022 thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra./.
Nguyễn Thị Hiên- VP Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: