Sign In

Tổ ra đề thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực nghiên cứu xây dựng Bộ câu hỏi

18/08/2023

Tổ ra đề thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định  của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  tích cực nghiên cứu xây dựng Bộ câu hỏi
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”, Quyết định số 601-QĐ/BCĐ ngày 26/7/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định đề thi, Tổ ra đề thi, Tổ thư ký Cuộc thi, các thành viên Tổ ra đề thi đã xây dựng Bộ câu hỏi - đáp án gồm 200 câu.
Xác định nội dung thi là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng, mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; Ban Tổ chức đã giao Tổ Ra đề thi tham mưu xây dựng Bộ câu hỏi - đáp án Cuộc thi gồm các câu theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Nội dung câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về thi hành án dân sự cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.
Về cơ cấu: Tổng số bộ đề: 10 Bộ đề. Mỗi bộ đề có 20 câu, trong đó 19 câu về nội dung quy định của pháp luật liên quan đến THADS và 01 câu dự đoán số người tham gia.
Trong 19 câu về nội dung quy định của pháp luật có: 10 câu về Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; 02 câu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực THADS; 02 câu về Bộ luật Dân sự; 02 câu về Luật Tố tụng hành chính; 03 câu còn lại về các nội dung: Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai.
Về cách đặt câu hỏi và trả lời: Bộ câu hỏi xây dựng theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi sẽ có 2, 3 hoặc 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án đúng. Người dự thi chỉ được tích vào một trong các phương án cho sẵn.
Dự kiến sau khi được Ban Tổ chức Cuộc thi nhất trí, Bộ câu hỏi sẽ được Cục THADS tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp lên phần mềm Cuộc thi tại địa chỉ http://thitructuyen.bacgiang.gov.vn với cách thức đăng ký và dự thi đơn giản để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đều có thể tham gia./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: