Sign In

Công an tỉnh Bắc Giang dẫn đầu số lượng lượt dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”

15/09/2023

Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang.
Qua theo dõi, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhận thấy đa số các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã ban hành văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Tính đến ngày 15/9/2023, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã có 23.204 lượt bài dự thi, hiện đang là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng lượt dự thi.
Có được kết quả đó là do sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngay từ khi ban hành văn bản chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong ngành tham gia, đồng chí Giám đốc đã giao chỉ tiêu mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ngành phải tham gia thi tối thiểu là 20 lượt thi. Đồng thời giao cho thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu văn bản pháp luật và tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng./.
Nguyễn Thị Hiên - Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: