Sign In

Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang nắm tình hình tại Cục THADS

08/09/2022

Sáng ngày 08/9/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Bắc Giang, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà-Giám đốc Sở Tư pháp, Uỷ viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các thành viên đoàn công tác đã có buổi làm việc nắm tình hình kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Trọng, Phó Cục trưởng Cục THADS đã trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục THADS giai đoạn từ 01/01/2021 đến 15/8/2022. Theo đó, thời gian qua Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, trong kỳ báo cáo không có trường hợp sai phạm, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đều đánh giá thời gian qua Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Cục THADS đã luôn đặt công tácphòng, chống tham nhũng, tiêu cựclà nhiệm vụ hàng đầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có những nét nổi bật;công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo sự chuyển biến tích cực.
Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đặt quyết tâm chính trị rất lớn để làm Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; để người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn, tin tưởng hơn vào Đảng, vào chế độ. Do vậy, mọi cán bộ đảng viên, mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải cùng vào cuộc trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Cục THADS cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những cách làm mới để vừa nâng cao hiệu quả công tác THADS, vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin đã đưa ngày: