Sign In

Triển khai kế hoạch giám sát về công tác thi hành án hình sự

05/08/2022

(BGĐT) – Sáng 5/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức triển khai kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.
Theo đó, nội dung và phạm vi giám sát gồm việc chấp hành các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.
Cơ quan chịu sự giám sát là UBND tỉnh; UBND các huyện, TP; UBND cấp xã; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; Trại tạm giam Công an tỉnh; Công an, Viện KSND, TAND các huyện, TP và một số sở, ngành liên quan.
Từ ngày 11/8 đến 9/9, Đoàn giám sát tiến hành khảo sát, giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Đoàn giám sát chia làm hai tổ làm việc tại các huyện, TP, cơ quan, đơn vị.
Qua giám sát nhằm đánh giá tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2022. Sau giám sát tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh.
Đoàn giám sát tổ chức làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và kế hoạch đề ra, bảo đảm khách quan, hiệu quả, đúng tiến độ. Các kiến nghị sau giám sát phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình giám sát không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.
Đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Đoàn giám sát về xây dựng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan; bố trí thời gian, địa điểm, thành phần và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện theo kế hoạch tại địa phương, đơn vị.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định của pháp luật, báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các tài liệu liên quan. Bám sát chương trình, kế hoạch, sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ, tích cực, hiệu quả các buổi làm việc.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tổ giúp việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát; đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan gửi hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Tham gia nghiên cứu, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc từ đó đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn giám sát.
Sưu tầm


Theo baobacgiang.com.vn

Các tin đã đưa ngày: