Sign In

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông

21/05/2020

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2020  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông
        Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-CTHADS ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, sáng ngày 05/5/2020, Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục THADS huyện Bạch Thông.
        Đoàn công tác do đồng chí Cao Hoàng Tuân - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Trưởng đoàn, thời gian kiểm tra từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 13/5/2020, nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra hồ sơ thi hành án có điều kiện đang thi hành, hồ sơ chưa có điều kiện thi hành; việc quản lý, sử dụng sổ thi hành án và việc thực hiện Kết luận kiểm tra của năm 2019. Theo chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Thủ trưởng, Chấp hành viên, công chức trong đơn vị đã kịp thời phối hợp và chuẩn bị, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đoàn thực hiện nhiệm vụ.
        Qua công tác kiểm tra thấy, trong 7 tháng đầu năm 2020, tập thể Lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Bạch Thông đã tập trung nỗ lực phấn đấu giải quyết án nhằm hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao, so với năm 2019 đơn vị đã thực hiện tốt hơn trong nhiệm vụ chuyên môn, áp dụng pháp luật thi hành án dân sự trong quá trình giải quyết hồ sơ thi hành án, cụ thể: Hồ sơ thi hành án được ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, các tài liệu trong hồ sơ được đánh số bút lục đầy đủ, thể hiện đầy đủ quá trình tổ chức thi hành của Chấp hành viên; việc ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng nội dung theo bản án, quyết đinh của Tòa án; việc phân loại án chính xác, xác định việc chưa có điều kiện thi hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2014; xác minh điều kiện thi hành án, việc xử lý các khoản tiền thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 44 và Điều 47 Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số vi phạm, hạn chế như: Việc sử dụng sổ thi hành án vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT- BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành không đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.
        Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện những mặt ưu điểm, hạn chế trong hoạt động tổ chức thi hành án của Chi cục THADS huyện Bạch Thông, ngày 20/5/2020 Trưởng đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kết luận kiểm tra chính thức đối với Chi cục THADS huyện Bạch Thông, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời kiến nghị rút kinh nghiệm và khắc phục những vi phạm còn tồn tại, đẩy mạnh tăng cường công tác tự kiểm tra, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực thi công vụ.         
                                                                                                            Người viết: Thu Hứa.
                                                                                      Phòng KT-GQKNTC, Cục THADS tỉnh Bắc Kạn.

 

Các tin đã đưa ngày: