Sign In

Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sư năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm

14/08/2018

Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sư năm 2018 tại Chi cục  Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm
        Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 300/KH-CTHADS ngày 30/7/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2018 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm, sáng ngày 06/8/2018, Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Trần Hữu Việt – Phó trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra và trực tiếp kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục THADS huyện Pác Nặm.

           Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, đồng thời việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động công tác của đơn vị, trong quá trình kiểm tra đồng chí Trần Hữu Việt đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện theo yêu cầu Kế hoạch kiểm tra đề ra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã tập trung khẩn trương, nghiêm túc kiểm tra các mặt nội dung công tác: Sổ thi hành án; hồ sơ thi hành án; kho vật chứng, tài sản; việc tiếp nhận, giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự trong thời gian 02 ngày làm việc tại đơn vị (từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 07/8/2018).
          Đây là đơn vị cuối cùng trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra trong năm 2018; bám sát yêu cầu, nhằm đảm bảo kịp thời tiến độ kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018; đảm bảo kết quả công tác kiểm tra được thực hiệu quả - chính xác – tích cực. Dự kiến, Cục Thi hành án dân sự sẽ có kết luận chính thức đối với đơn vị sau 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
                                                                                                                              Thu Hứa
Phòng KT-GQKNTC, Cục THADS tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Các tin đã đưa ngày: