Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017

25/01/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017
 Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2017, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Tăng Quốc Hùng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thành công Cuộc họp báo định kỳ Quí I/2017. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo của các Sở, ban, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; đại diện các báo, đài trên địa bàn tỉnh như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu…,cùng với Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
 
     Tại buổi họp, đồng chí Cục trưởng đã thông tin cho Báo chí biết về những điểm cơ bản của Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và yêu cầu Văn phòng Cục phải thực hiện nghiêm quy trình họp báo đã được Tổng cục ban hành, đồng thời mong các cơ quan Báo chí quan tâm đến dự theo định kỳ.
   
Đồng chí Tăng Quốc Hùng, Cục trưởng chủ trì
 
    Tiếp theo các đại biểu đã nghe Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Bằng trình bày Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự Quý I/2017 và kế hoạch công tác quý II/2017. Trong Quí II các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Tổng cục phê duyệt, bằng cách: Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các Chi cục, điều động, luân chuyển công chức; mở đợt giải quyết án cao điểm, tập trung vào các loại án có giá trị lớn, một vụ việc giải quyết được nhiều án... Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra hoạt động của nội bộ ngành, đặc biệt là kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Phó Cục trưởng báo cáo tại Cuộc họp báo
 
     Tại buổi họp báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao đổi, đóng góp ý kiến trong công tác phối hợp của cơ quan Thi hành án dân sự với cơ quan Báo chí trong tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

     Kết luận buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; Tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẽ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự thì đề nghị các Báo làm việc trao đổi với Cục trưởng (Người phát ngôn cơ quan THADS tỉnh) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan.

Tác giả ảnh: Văn Thức
Theo Văn Thức - Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: