Sign In

Quyết định số 2220/QĐ-CCTHADS ngày 14/12/2022 về việc giảm giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (15/12/2022)

Quyết định số 2220/QĐ-CCTHADS ngày 14/12/2022 về việc giảm giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

​Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (13/12/2022)

​Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Thông báo số 2191/TB-CCTHADS ngày 13/12/2022 kết quả bán đấu giá tàu cá vụ Huỳnh Duy Tùng, Nguyễn Thị Hài Nhi của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (13/12/2022)

Thông báo số 2191/TB-CCTHADS ngày 13/12/2022 kết quả bán đấu giá tàu cá vụ Huỳnh Duy Tùng, Nguyễn Thị Hài Nhi của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

​Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (12/12/2022)

​Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (09/12/2022)

Thông báo số 1973/TB-CTHADS, ngày 09/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của Công ty cổ phần Luyện cán thép Việt Mỹ của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

​Thông báo 918/TB-CCTHADS, ngày 02/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (07/12/2022)

 
​Thông báo 918/TB-CCTHADS, ngày 02/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

​​Thông báo 914/TB-CCTHADS, ngày 30/11/2022 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (07/12/2022)


​​Thông báo 914/TB-CCTHADS, ngày 30/11/2022 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: