Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

31/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024
Sáng ngày 30/01/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.
 
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng phụ trách và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục. Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Chi cục trưởng phụ trách; ông Trần Văn Tân - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Cảnh Vương – Phó Chủ tịch Công đoàn và thư ký gồm 01 đại biểu: bà Lê Thị Thanh Trà – Thư ký thi hành án.
 
 
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thực hiện các nội dung, chương trình đã dự kiến. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2023.

 
  
 
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, người lao động của Chi cục thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động thuộc Chi cục, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức thi hành án dân sự, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án được giao năm 2024.
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục và Công đoàn cơ sở đã ký kết Giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024 để tạo tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2024. Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tập trung tổ chức thi hành án với tỷ lệ thi hành án xong đạt trên 84,65% về việc và trên 47,65% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Chi cục trưởng phụ trách đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.
                                                                                              Văn Tân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: