Sign In

Chi cục THADS TP. Quy Nhơn, Bình Định: lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 –2020

07/09/2020

Quy Nhơn là thành phố loại 1, trực thuộc tỉnh Bình Định, là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh, là nơi tập trung dân cư và các khu, cụm công nghiệp. Song song với sự phát triển kinh tế của xã hội, mặt trái kinh tế thị trường cũng tác động trực tiếp đến tình hình trật tự trị an của thành phố. Do vậy, số lượng vụ việc tranh chấp dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình... ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước cả về việc và về tiền, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp; nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài; lượng án còn tồn năm trước chuyển sang năm sau còn lớn, nhiều bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật chưa được thi hành dứt điểm... Nhìn chung, với một số lượng công việc tương đối nhiều, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn chỉ có 26 cán bộ, công chức và người lao động. Thực tế đó, đòi hỏi tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn phải có nhiều biện pháp, giải pháp mang tính chất đột phá mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, kết quả Thi hành án dân sự giai đoạn 2015 – 2020 như sau:

- Năm 2015: Tổng số án phải thi hành 2.722 việc (trong đó, số cũ chuyển sang là: 824 việc, số thụ lý mới là 1.898 việc), việc có điều kiện là 2.049 (chiếm tỷ lệ 75%), đã giải quyết xong trên số việc có điều kiện thi hành 1.947 việc, đạt tỷ lệ 95%. Tổng số tiền thụ lý là 163.150.451.000 đồng (trong đó, số cũ chuyển sang là: 63.301.890.000 đồng, số thụ lý mới là 99.848.561.000 đồng), số có điều kiện giải quyết 83.961.694.000 đồng (chiếm tỷ lệ 51%), đã giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành là 72.287.416.000 đồng, đạt tỷ lệ 86,1%.

- Năm 2016: Tổng số phải thi hành 2.730 việc (trong đó, số cũ chuyển sang là: 775 việc, số thụ lý mới là 1.955 việc), việc có điều kiện là 1.980 (chiếm tỷ lệ 73%), đã giải quyết xong trên số việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 91%. Tổng số tiền thụ lý là 378.877.004.000 đồng (trong đó, số cũ chuyển sang là: 90.863.035.000 đồng, số thụ lý mới là 288.013.969.000 đồng), số có điều kiện giải quyết 204.420.293.000 đồng (chiếm tỷ lệ 54%), đã giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 37%.

- Năm 2017: Tổng số thụ lý là 2.854 việc (trong đó, số cũ chuyển sang là 901 việc; thụ lý mới 1.953 việc). Kết quả xác minh, phân loại thì có: 2.037 việc có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.879 việc, đạt tỷ lệ 92,2% (vượt 19,2% so với chỉ tiêu được giao). Tổng số tiền thụ lý là 404.120.942.000  đồng (trong đó số cũ chuyển sang là 264.329.271.000 đồng; thụ lý mới 139.791.671.000 đồng). Kết quả xác minh, phân loại: 223.927.422.000 đồng có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 103.768.976.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,3% (vượt 13,3% so với chỉ tiêu được giao).

- Năm 2018: Tổng số thụ lý là 2.935 việc (trong đó: cũ chuyển sang 955 việc, mới thụ lý 1.980 việc). Kết quả xác minh, phân loại thì có: 2.050 việc có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.901 việc, đạt tỷ lệ 92,7% (so với chỉ tiêu được giao vượt 17,7%). Tổng số tiền thụ lý là 483.728.336.000 đồng, trong đó: cũ chuyển sang 285.078.046.000 đồng, mới thụ lý 198.650.290.000 đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 206.235.927.000 đồng có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 92.553.283.000 đồng, đạt tỷ lệ 44,9% (so với chỉ tiêu giao vượt 10,9%).

- Năm 2019: Tổng số thụ lý là 3.153 việc (trong đó số cũ chuyển sang là 1.021 việc, thụ lý mới 2.132 việc). Kết quả xác minh, phân loại thì có: 2.226 việc có điều kiện thi hành, trong số có điều kiện, đã thi hành xong 1.892 việc, đạt tỷ lệ 85% (so với chỉ tiêu được giao vượt 10%). Tổng số tiền thụ lý là 518.861.905.000 đồng, số cũ chuyển sang là 354.586.461.000 đồng, thụ lý mới 164.275.444.000 đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 150.840.015.000 đồng có điều kiện thi hành. Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 55.940.117.000 đồng, đạt tỷ lệ 37,1% (so với chỉ tiêu giao vượt 1,1%).

Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

 
 
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016)

Với kết quả đã đạt được như trên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2015: được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2016: được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; năm 2017: được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2018: được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và tặng thưởng Bằng khen; năm 2019: được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

Xếp loại tổ chức đảng: Năm 2015, 2016 và 2017 Chi bộ được Thành ủy Quy Nhơn công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; năm 2018 và 2019 Chi bộ được Thành ủy Quy Nhơn công nhận tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Xếp loại tổ chức Công đoàn: Từ năm 2015 đến 2019 Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn liên tục được Liên đoàn lao động thành phố Quy Nhơn công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiệm vụ và được Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định tặng Bằng khen.

 
 
 Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng về làm việc và chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn.
Có được kết quả như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành nội chính và các cơ quan hữu quan trong việc đôn đốc, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản và đặc biệt là trong việc xác minh điều kiện thi hành án. Đặc biệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn phân công, phân nhiệm công việc phù hợp với trình độ, năng lực của từng cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm mục đích nâng cao năng lực, trình độ của công chức trong cơ quan.

Để đạt và vượt chỉ tiêu thi đua hàng năm, trong thời gian đến, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ cố gắng phấn đấu gìn giữ và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng đáng là gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong phong trào thi đua ngành Thi hành án dân sự.

Nguyễn Trọng Tài – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn

Các tin đã đưa ngày: