Sign In

Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tây Sơn

07/09/2020

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-TCTHADS ngày 28/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Sáng ngày 01/9/2020, tại Chi cục THADS huyện Tây Sơn, Cục THADS tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tây Sơn đối với ông Nguyễn Văn Viên.
 

Về dự lễ công bố Quyết định có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục. Về phía địa phương huyện Tây Sơn có các đồng chí TT. Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Cục trưởng đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Viên. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng đề nghị ông Nguyễn Văn Viên trong thời gian tới trên cương vị người đứng đầu cần phát huy sở trường công tác, tinh thần trách nhiệm, xây dựng nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành, cố gắng hoàn thành tốt các nhiện vụ của ngành và địa phương giao.

Phát biểu nhận hiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Viên hứa sẽ cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với trách nhiệm cá nhân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, gương mẫu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tranh thủ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, cấp ủy chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tin ảnh: Hà Quốc Trưng                  

Các tin đã đưa ngày: