Sign In

Vân Canh: Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự họp nghe báo cáo kết quả công tác THADS trên địa bàn

23/11/2022

          Mới đây tại Văn Phòng UBND huyện, đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành dân sự (THADS) huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS huyện họp đánh giá một số kết quả công tác THADS cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội cựu Chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Tư pháp huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và lãnh đạo, Thư ký Chi cục THADS huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Canh Hiệp và Canh Hiển.
 

          Ông Võ Minh Thế, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác THADS năm 2022, đề xuất xin ý kiến Ban chỉ đạo thi hành những vụ việc phức tạp, khó thi hành. Năm 2022, Chi cục THADS huyện đã tổ chức thi hành án xong 158/174 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 90,80% về việc, về tiền thi hành xong 4.457.770.000/7.783.669.000 đồng, đạt tỉ lệ 57,27% (vượt 5,80% về việc và 14,27% về tiền so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao năm 2022). Số việc chuyển kỳ sau giảm 07 việc (giảm 21,85% so với cùng kỳ năm 2021). Việc thụ lý ra quyết định thi hành án, trình tự tổ chức thi hành, xác minh phân loại án được thực hiện đảm bảo theo quy định định của pháp luật. Kết quả xếp loại năm 2022 được Cục THADS tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Chi cục THADS huyện báo cáo 02 vụ việc thi hành án phức tạp, khó thi hành và đề xuất hướng giải quyết để xin ý kiến Ban chỉ đạo, đây là những vụ việc có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương liên quan đến việc giao đất và kê biên xử lý tài sản để thi hành án.

          Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác, đề xuất xin ý kiến Ban chỉ đạo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện có ý kiến kết luận: Năm 2022 dù có khó khăn, thách thức do nguyên nhân chủ quan và khách quan, vẫn còn những khó khăn nhất định, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, trong đó có công tác THADS tại địa phương. Nhưng ngay từ đầu năm Chi cục THADS huyện xây dựng Kế hoạch công tác và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Cục THADS tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban Chỉ đạo THADS huyện; sự phối hợp kịp thời của các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã thị trấn; sự đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính trị, chuyên môn được giao năm 2022. Công tác THADS trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, Chi cục đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác THADS trên địa bàn. Thay mặt UBND huyện, Ban Chỉ đạo THADS huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS huyện đã đạt được trong năm 2022.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vụ việc phức tạp, khó thi hành kéo dài, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục phát sinh những vụ việc mới liên quan đến các tranh chấp dân sự về đất đai, tín dụng ngân hàng, tình trạng pháp lý của tài sản chưa đảm bảo, đối tượng phải thi hành án là người dân tộc thiểu số…đây là những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thi hành án. Đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện thống nhất với hướng giải quyết đối với những vụ việc phức tạp khó thi hành Chi cục THADS huyện báo cáo xin ý kiến giải quyết. Đồng thời, đề nghị Chi cục THADS huyện, Công an huyện, Toà án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Đề nghị Chi cục THADS huyện xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn để công tác THADS đạt hiệu quả; tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại án đảm bảo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động, thuyết phục trong thi hành án và có biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cố tình trốn tránh, chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Trong quá trình tổ chức thi hành án căn cứ tính chất, mức độ, điều kiện thi hành án và tình hình thực tế để lựa chọn việc áp dụng biện pháp thi hành án phù hợp, đạt kết quả. Trường hợp tổ chức thi hành án phát sinh những khó khăn, phức tạp khó thi hành, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo hướng giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp Chi cục THADS huyện đưa vào dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo THADS huyện năm 2023.

          Với tinh thần trách nhiệm và để năm 2023 đơn vị hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao, lãnh đạo Chi cục THADS huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện và ý tham gia của các đại biểu dự họp và có giải pháp để đơn vị thực hiện trong thời gian tới./.
 
                                     Chi cục THADS huyện Vân Canh

Các tin đã đưa ngày: