Sign In

CỤC THADS TỈNH: CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS

23/06/2020

          Chiều ngày 22/6/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức buổi công bố và trao Quyết định bổ Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS đối với đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp Cục THADS tỉnh. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng, đồng chí Võ Thị Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị và công chức thuộc Cục THADS tỉnh.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; hỏi hỏi, tìm tòi, nghiên cứu các qui định của pháp luật, cùng với tập thê Lãnh đạo và công chức của Phòng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Lãnh đạo Cục.
 
                                                                                        Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: