Sign In

Cục THADS tỉnh: Chỉ đạo khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19

06/07/2021


          Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh, tại thị xã Hoài Nhơn đã có 13 trường hợp dương tính với Virus SARS-CoV-2 (tính đến 04/7/2021), đã thực hiện giãn cách xã hội trong toàn thị xã theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các phường: Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, Hoài Hảo và Bồng Sơn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ cao phát sinh thêm dịch bệnh. Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan Thi hành án dân sự cũng như trong cộng đồng, ngày 05.7.2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ban hành Công văn số 937/CTHADS-VP về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS của tỉnh. Theo đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung:

          1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc” đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Tổng cục, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021, Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/6/2021, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Sở Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

          2. Chỉ đạo cho các bộ phận, công chức trực cơ quan kiểm soát người ra vào trụ sở cơ quan chặt chẽ, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế bằng giấy hoặc quét mã QR code theo hướng dẫn của cơ quan y tế; từ chối vào trụ sở cơ quan khi đương sự, khách đến làm việc không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch hoặc là người từ các vùng dịch đến nhưng chưa có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn qui định của UBND tỉnh.

          3. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cho công chức, người lao động biết, nhằm ổn định tình hình, tư tưởng để công chức, người lao động an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan và cộng đồng theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Kịp thời mua sắm, bố trí, sử dụng các trang thiết bị, vệ sinh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
          
          4. Khi phát hiện công chức, người lao động trong đơn vị hoặc đương sự, người có liên quan đến làm việc tại cơ quan dương tính với Covid-19 hoặc các trường hợp có yếu tố dịch tể ở mức độ nguy cơ cao, Thủ trưởng đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế tại địa phương hoặc đường dây nóng của Sở Y tế, chính quyền địa phương để hướng dẫn công tác cách ly, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Công chức, người lao động có tiếp xúc với các đối tượng lây nhiễm hoặc trong các vùng dịch bị phong tỏa thì được bố trí làm việc tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương.
 

          5. Các Chi cục THADS chưa thành lập tổ hoặc bộ phận phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan thì khẩn trương thành lập. Đồng thời, thực hiện ngay việc xây dựng phương án, kịnh bản về phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, phù hợp yêu cầu, diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh để tổ chức thực hiện. Đối với công chức, người lao động có tiếp xúc gần với các đối tượng là F0, F1, F2 nhưng sau đó đã đến cơ quan làm việc có tiếp xúc với công chức, người lao động của cơ quan thì phải báo cáo ngay với cơ quan y tế để có biện pháp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp của cơ quan y tế có thẩm quyền áp dụng.

          6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có công chức, người lao động bị cách ly hoặc ở các vùng thực hiện giãn cách, phong tỏa phải sắp xếp công việc, tổ chức làm việc tại cơ quan phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, hướng dẫn của chính quyền địa phương, diễn biến dịch bệnh, đồng thời phải thực hiện đúng các qui định về phòng chống dịch và đảm bảo phải giải quyết tốt các công việc của đơn vị.

          7. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch của đơn vị về Cục THADS tỉnh (qua Văn phòng và qua địa chỉ mail: oanhmtk.bdh@moj.gov.vn) trước 16 giờ hàng ngày để theo dõi, chỉ đạo. Trường hợp không thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chống dịch, để xảy ra dịch bệnh tại đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị thì phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: