Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự

17/01/2024

Mới đây, thực hiện Quyết định số 308/QĐ-CTHADS ngày 10/11/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2024 và các Quyết định kiểm tra số 333/QĐ-CTHADS ngày 28/11/2023, số 353/QĐ-CTHADS ngày 14/12/2023, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS huyện Hoài Ân và huyện Phù Mỹ.
 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra sâu các nội dung về công tác tổ chức cán bộ: bố trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; quy hoạch, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; công tác đào tạo, bồi dưỡng; kê khai tài sản, thu nhập; đánh giá công chức, kỷ luật công chức. Kiểm tra về công tác văn phòng, quản lý, chỉ đạo, điều hành, thi đua-khen thưởng, văn thư - lưu trữ, bộ phận một cửa. Kiểm tra về hoạt động nghiệp vụ thi hành án; công tác quản lý tài chính thi hành án; công tác kế toán hành chính sự nghiệp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra đối với công tác khác như: phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính trong THADS và công tác tự kiểm tra của đơn vị theo kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Đối với kiểm tra về hoạt động nghiệp vụ THADS tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực như: Việc tiếp nhận Bản án, Quyết định của Tòa án và quyết định ủy thác thi hành án; việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án và lập hồ sơ thi hành án; việc ra quyết định thi hành án, ủy thác, thông báo về thi hành án; xác minh, phân loại, xử lý án có điều kiện và chưa có điều kiện; lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm tiền phạt, án phí; tiếp nhận, bảo quản, xử lý tang vật, tài sản; tổ chức cưỡng chế thi hành án; tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng; án trên một năm có điều kiện nhưng chưa thi hành xong; lưu trữ hồ sơ thi hành án; báo cáo thống kê, việc theo dõi riêng; thực hiện chương trình quản lý hồ sơ, thụ lý thi hành án…

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đảm bảo khách quan, toàn diện, xây dựng, có tinh thần trách nhiệm cao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, hoạt động kiểm tra tuân thủ và thực hiện theo quy định tại Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các đơn vị để đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ công tác và những việc đã thực hiện, những việc chưa thực hiện được; kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra cho Cục trưởng để chỉ đạo khắc phục tháo gỡ khó khăn chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực và xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động thi hành án dân sự của đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị được kiểm tra rà soát lại tình hình chấp hành pháp luật, rút kinh nghiệm, không để xảy ra vi phạm trong hoạt động THADS và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao của đơn vị mình.
                                                                                                                 Nguyễn Thái Tín
(Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo)

Các tin đã đưa ngày: