Sign In

Nghị quyết TW 7, khóa XII: trọng dụng người tài, trả lương xứng đáng

09/08/2018

         Tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII (NQTW7) được lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của xã hội trong thời gian qua. Một trong những nội dung quan trọng, được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm là vấn đề cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung mang tính đột phá, quy định trả lương theo vị trí việc làm; vị trí việc làm nào, thực hiện kết quả công việc ra sao thì được hưởng mức lương đó. Điều này cho thấy, quyết tâm chính trị của Đảng là trọng dụng người tài, chấm dứt tư duy "sống lâu lên lão làng", làm cản trở hiệu quả và động lực làm việc.
          Không để tư duy “sống lâu lên lão làng” tồn tại
         Nghị quyết TW7 xác định rõ, đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, được xây dựng một bảng lương chung, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, chức vụ lãnh đạo tương đương thì hưởng như nhau, chức vụ lãnh đạo cấp trên phải cao hơn người lãnh đạo cấp dưới, mức lương của người đứng đầu phải cao hơn mức lương của công chức, viên chức còn lại trong cơ quan.
         Việc trả lương theo ngạch, bậc như hiện nay ngày càng bộc lộ những bất cập, người làm việc lâu năm, làm việc cầm chừng, trách nhiệm không cao vẫn được hưởng lương cao; người có tài, làm việc có hiệu quả, cống hiến hết mình thì lương cũng chỉ theo thời gian giữ ngạch, bậc. Do đó, không khuyến khích được người có tài, người có năng lực làm việc. Điều này, cho thấy vì sao có tình trạng lương của Giám đốc sở, Chủ tịch huyện cũng thấp hơn lương của công chức dưới quyền mình, vì chưa thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc thời gian công tác ít hơn. Mặt khác, việc trả lương theo ngạch, bậc cũng là rào cản cho người có tài, người có năng lực nhưng không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn do chưa được nâng ngạch cao hơn. Ví dụ: một số ngành hiện nay, như cơ quan: Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự v.v…bắt buộc công chức muốn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh thì phải giữ ngạch Thẩm phán trung cấp, KSV trung cấp, Chấp hành viên trung cấp. Điều này, đã làm triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ trẻ, người có năng lực thực sự. Vì vậy, việc cải cách chính sách tiền lương mới sẽ khắc phục được những hạn chế này bằng cách trả lương theo vị trí việc làm, người nào có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng được vị trí cao thì được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn và trả lương tương xứng, không ràng buộc phải nâng ngạch công chức, viên chức như hiện nay.
         Đánh giá cán bộ đúng để làm cơ sở bố trí cán bộ
         Đây cũng là nội dung hết sức quan trọng, cần phải triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc. Để thực hiện NQTW 7 về cải cách chính sách tiền lương, một trong những vấn đề cần quan tâm là phải đánh giá cán bộ hết sức công bằng, khách quan, đúng người, đúng thành tích để làm cơ sở cho việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ theo vị trí việc làm.  Để thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trước mắt phải ban hành Bộ tiêu tiêu chí đánh giá cụ thể, sát đúng với từng vị trí việc làm, loại bỏ tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chủ quan, cảm tính cá nhân, cục bộ địa phương, hoặc bị các mối quan hệ khác chi phối trong đánh giá cán bộ, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác cán bộ, khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền, bố trí người thân, người nhà, bố trí không đúng cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo. Đồng thời, để thực hiện vấn đề này cần phải thường xuyên theo dõi, đánh giá cán bộ theo định kỳ, không nhất thiết chỉ một lần trong năm; đánh giá phải mang tính toàn diện, nên đánh giá từ các mối quan hệ dọc, quan hệ ngang, nghĩa là từ cấp trên xuống, từ cấp dưới lên, từ trong nội bộ cơ quan và kể cả từ các mối quan hệ bên ngoài, cần phải thật sự công tâm, khách quan của người đánh giá, nhất là người đứng đầu đơn vị và sự cầu thị của người được đánh giá. Đánh giá đúng, chính xác kết quả làm việc cán bộ sẽ cung cấp thông tin cho công tác quản lý, là căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, sử dụng đúng với năng lực, sở trường, là căn cứ để công tác cán bộ chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bổ nhiệm, bố trí cán bộ đúng theo tinh thần của nghị quyết. Đây là một trong những yêu cầu hết sức nghiêm túc và cấp thiết hiện nay của Đảng, nhằm triển khai, thực hiện thắng lợi NQTW 7, Khóa XII.
 
                                                                                      Hoàng Chương

Các tin đã đưa ngày: