Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

17/03/2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
          Được sự đồng ý, nhất trí của tập thể Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương về việc dự kiến giới thiệu Bà Nguyễn Thị Trúc Lam, Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 10/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, theo Thông báo số 06/TB-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.
         
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư chi bộ, Cục trưởng đã quán triệt một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, được quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đối với người đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị phải có đủ điều kiện, phẩm chất theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
          Hội nghị đã thông qua danh sách các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam – Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
          Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Thư ký Hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam. Hội nghị tiến hành nhận xét, góp ý đối với đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam. Tổng hợp các ý kiến nhận xét thể hiện: Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung; có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có năng lực chuyên môn sâu; luôn nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết nội bộ cao, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị. Các ý kiến nhận định: “đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam hoàn toàn xứng đáng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
          Kết thúc nội dung nhận xét, góp ý, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Kết quả tín nhiệm của cử tri như sau: 100% thống nhất đề nghị giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng được ứng cử đại biểu HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.
         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam khẳng định, nếu trúng cử đại biểu HĐND, bản thân đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực mang những kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp hiệu quả, thiết thực để có những kết quả cụ thể cho hoạt động của HĐND, nhất là đối với công tác Thi hành án dân sự tỉnh nhà.

 
(Đ/c Nguyễn Thị Trúc Lam - Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị)
 
          Cùng ngày 10/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí là Chi Cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
 
(Đ/c Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị)
 
          Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý đối với đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổng hợp ý kiến góp ý thể hiện: đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam ứng cử đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
(Đ/c Nguyễn Văn Lắm - Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị)
 
          Hội nghị đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết, 100% thống nhất đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
 
Trần Tú Minh Thư
Phó Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin đã đưa ngày: