Sign In

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

08/10/2015

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-TATHDS ngày 14/8/2015 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14 ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 08/10/2015, Cục Thi THADS phối hợp cùng Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về công tác thi hành án dân sự.
Quy chế phối hợp số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao được ký kết đã mang lại nhiều thuận lợi trong công tác thi hành án dân sự. Tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong các ngành liên quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự.


Các cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Công an địa phương đã kịp thời triển khai nội dung Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 đến các đơn vị trực thuộc làm căn cứ thực hiện. Đồng thời đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp ở cấp tỉnh và huyện. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế được thuận lợi, các đơn vị phối hợp trong công tác thi hành án dân sự với tinh thần trách nhiệm cao.
Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Việc thực hiện các nội dung phối hợp giữa các cơ quan đôi lúc còn chưa chủ động.

Các tin đã đưa ngày: