Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023.

19/01/2024

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023.
Nhằm đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn năm 2023 và đưa ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2024. Sáng  ngày 19/01/2024, Cơ quan và Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
Tham dự hội nghị có đầy đủ công chức, người lao động.
Sau phần tuyên bố lý do và thông qua chương trình, hội nghị đã được nghe đồng chí Lý Thành Trung – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Cơ quan và Công đoàn năm 2023 và dự thảo kế hoạch hoạt động của công đoàn năm 2024.
                                                                                                             
Theo kết quả hoạt động thì tổng số đoàn viên công đoàn tính đến thời điểm hiện tại là 29  đồng chí, trong đó 10 đồng chí  là nữ đoàn viên công đoàn.
Trong năm 2023, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với cơ quan tổ chức thành công hội nghị công chức người lao động, phát động phong trào thi đua, triển khai việc đăng ký và tiến hành ký kết thi đua. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị , chức năng nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền , lợi ích chính đáng của công chức và người lao động  như: góp ý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và công đoàn, tham gia xét thi đua , khen thưởng, xét nâng lương, xét chi thu nhập tăng thêm và chi phúc lợi tập thể. 
Bên cạnh đó Ban chấp hành công đoàn còn vận động công chức , người lao động phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu , tham gia xây dựng các chế độ, chính sách, kế hoạch, quan tâm đến quyền lợi và tâm tư tình cảm của anh chị em đoàn viên công đoàn…
                                                                                                                  
Ngoài việc nghe kết quả đã đạt được, hội nghị còn được nghe đồng chí Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính,…năm 2023 đồng thời tiến hành thảo luận các văn bản, nghe lãnh đạo Cục giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của công chức và người lao động.
Sau khi lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, chi tiêu nội bộ công đoàn, quy chế phối hợp giữa lãnh đạo với công đoàn cơ sở, quy chế quản lý sử dụng tài sản công…và thông qua Nghị quyết hội nghị năm 2024, Ban chấp hành công đoàn đã công bố và trao giấy khen cho tập thể, cá nhân cho đoàn viên và công đoàn cơ sở đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023.
                                                                                                                             
 ĐỨC TÍN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: