Sign In

Tập thể Lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao (21/03/2018)

        Năm 2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao chỉ tiêu thi hành xong 85% về việc, 50% về tiền, giảm 8% về việc, 6% về tiền có điều kiện chuyển kỳ sau.

 
Các tin đã đưa ngày: