Sign In

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc

04/12/2019

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc
          Ngày 03/12/2019, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.
          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các đồng chí lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, các công chức làm công tác thi đua khen thưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đề nghị suy tôn Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ của 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng  có đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo Chi cục đăng ký Cờ thi đua và các vận động viên tham gia thi đấu thể thao.
          Phát biểu chào mừng Hội nghị đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết qủa của Ngành Tư pháp Phú Thọ trong năm 2019 đã đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.
 
         Tại Hội nghị đồng chí Phan Trọng Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã biểu dương những đóng góp tích cực của công tác các cơ quan Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực, những kết quả đạt được trên là do sự thay đổi, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng (Đại hội yêu nước lần 5; Kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp) do vậy khối thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hơn nữa thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
        Trao đổi với Hội nghị, Cao Bằng là đơn vị có nhiều năm đạt kết quả cao, được Khối thi đua lựa chọn phát biểu tham luận, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã nêu lên những giải pháp, các cách làm hay của Cao Bằng trong công tác thi hành án năm 2019 như: Giao chỉ tiêu cho các chi cục đồng thời xây dựng kèm bảng phụ lục xác định rõ các nội dung nếu các Chi cục vi phạm sẽ bị trừ % kết quả Thi hành án dân sự mà đơn vị đạt được; Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, rõ người, rõ việc; Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, kịp thời khích lệ các tập thể, cá nhân đối với các đơn vị phối hợp trong công tác thi hành án.
 
        Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tiến hành bỏ phiếu các đơn vị đề nghị suy tôn Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ. Kết quả bỏ phiếu, Cao Bằng có Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đạt được Cờ Thi đua Ngành Tư pháp.
 
          Ngoài ra, Tham gia việc tổng kết thi đua khen thưởng, Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức giải thi đấu thể thao, đoàn thể thao Cục THADS tỉnh Cao Bằng thi đấu 3 nội dung: Đôi nam, đơn nam. Vận động viên tham gia với tinh thần sôi nổi, hết mình. Kết quả: đoàn mình đạt 2 giải ba đôi nam và đơn nam.
   
   

Bùi Thị Bình, Phòng Tổ chức cán bộ.

Các tin đã đưa ngày: