Sign In

Thông báo về thi hành án số 12/TB-CCTHADS ngày 18/01/2024 của Chi Cục THADS quận Thanh Khê

21/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê thông báo cho những người thừa kế của ông Nguyễn Hữu Nuôi, có địa chỉ: 290 Nguyễn Hoàng, thuộc tổ 39 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nội dung sau:
​Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê chưa xác định được người thừa kế nên thông báo cho những người thừa kế của ông Nguyễn Hữu Nuôi biết và trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được thông báo hợp lệ, liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, địa chỉ: 50 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để   thực hiện nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Hữu Nuôi. Hết thời hạn này mà không có người liên hệ thực hiện thì cơ quan Thi hành án xử lý tài sản là nhà đất tại thửa đất 523; tờ bản đồ số 10; địa chỉ: tổ 34, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: