Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020

10/12/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020
              Thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Ngày 09/12/2019 Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
         Năm 2019, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Nhìn chung công tác thi hành án dân sự  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bám sát Kế hoạch công tác năm, kết quả hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương đã đi vào nề nếp, ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm được nâng lên; công tác phối hợp, chỉ đạo giải quyết một số vụ án phức tạp kéo dài được nhân dân, chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, các Chấp hành viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2019. Tính đến 30/9/2019, tỷ lệ giải quyết án đạt 78% về việc ( vượt 5% chỉ tiêu Quốc hội giao) và về tiền giải quyết đạt tỷ lệ 35% ( vượt 2% chỉ tiêu Quốc hội giao).
          Năm 2019 với số tiền thụ lý gần bảy nghìn tỷ và hơn 13 nghìn việc, có những vụ việc giá trị rất lớn và tính chất phức tạp của vụ việc ngày càng tăng, trong khi biên chế giảm gây áp lực rất lớn đối với các Chấp hành viên. Lãnh đạo Cục đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Chấp hành viên, các đơn vị Chi cục THADS quận, huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; đặc biệt chú trọng giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng. Năm 2019 thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 24 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2018. Việc tổ chức thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng phải thực hiện bồi thường theo quy định của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện đúng quy định, năm 2019 đã tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%, không có trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài. Các mặt công tác khác như: tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác THADS, được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

        Trên cơ sở kết quả công tác năm 2019 các cá nhân và đơn vị đã hoàn thành tốt các mặt công tác và được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục THADS thành phố xét đề nghị: Bộ Tư pháp Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Cục, tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân; 01 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Đó là động lực rất lớn để mỗi cán bộ, công chức, mỗi đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2020.

         Tại Hội nghị đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng đã triển khai dự thảo Chương trình trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020, nhấn mạnh Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao hơn năm 2019.                                                              
                                                                                                        Mai Thanh Phương                                                                                                                                                   Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng
 

Các tin đã đưa ngày: