Sign In

Cục THADS thành phố Đà Nẵng triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

30/11/2018

Cục THADS thành phố Đà Nẵng triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019
        Thực hiện Quyết định số 2674/QĐ-BTP ngày 30/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và chỉ đạo của Tổng cục THADS. Chiều ngày 28/11/2018 Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019. Hội nghị do đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng chủ trì, tham dự có  Lãnh đạo Cục THADS thành phố, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo Chi cục THADS quận, huyện cùng các Chấp hành viên, Thẩm Tra viên, kế toán trưởng THADS toàn thành phố.
     
        Thay mặt lãnh đạo Cục đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, theo báo cáo kết quả công tác năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 7.667 việc, đạt tỷ lệ 80.5% (vượt 8.5% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao), tương ứng số tiền đã giải quyết xong 597.717.142.000đồng, đạt tỷ lệ 50.5% (vượt 18.5% so với chỉ tiêu Quốc hội giao).  Tuy nhiên do số thụ lý mới năm 2018 tăng đột biến, đặc biệt là giá trị nên chỉ tiêu giảm án chuyển kỳ sau THADS TP Đà Nẵng giảm 1,4% về việc và giảm 27% về tiền. Đơn vị chỉ hoàn thành 3/4 chỉ tiêu được giao năm 2018. Bên cạnh đó do nhận ủy thác vụ đại án Phạm Công Danh phải trả cho Ngân hàng Xây dựng gần 4.000 tỷ đồng nên số tiền chuyển kỳ sau rất lớn. Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong năm 2018 để đưa ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019.

 
         Tại hội nghị Lãnh đạo Cục đã báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
          Cục trưởng đã nhấn mạnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để triển khai tại Cục và các Chi cục THADS quận, huyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019.
                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS thành phố

Các tin đã đưa ngày: