Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

29/04/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
        Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh đã được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm. Thành phần tham dự gồm các đồng chí lãnh đạo Cục, trưởng các phòng chuyên môn, công chức thuộc Cục, chi cục trưởng, chấp hành viên, kế toán Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả đánh giá công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm tính từ ( 01/10/2015-31/3/2016) toàn Ngành đạt được như sau:
      Về việc, tổng số thụ lý là 1.987 việc, tăng 247 việc (14,2%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 508 việc, số thụ lý mới là 1.479 việc, tăng 295 việc (24,9%) so với năm 2015. Tổng số việc phải thi hành là 1.944 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 1.531 việc (chiếm tỷ lệ 78,7%), tăng 232 việc (17,9%) so với cùng kỳ năm 2015; số chưa có điều kiện thi hành là: 413 việc (chiếm tỷ lệ 21,3%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.196 việc, đạt tỷ lệ 78,1%, tăng 138 việc, cao hơn 1,53% so với cùng kỳ năm 2015 (vượt chỉ tiêu năm 2016 là 5,1%). Số việc chuyển kỳ sau là 748 việc (trong đó số có điều kiện là 335 việc), tăng 42 việc (6%) so với số việc năm 2015 chuyển sang.


     Cục trưởng: Lường Văn Sương phát biểu tại hội nghị

      Về tiền, tổng số thụ lý là 37.750.167.000 đồng, tăng 13.385.143.000 đồng (54,9%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 15.130.338.000 đồng, số thụ lý mới là 22.619.829.000 đồng, tăng 15.598.147.000đồng (222,1%) so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số tiền phải thi hành là: 34.448.271.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 21.302.489.000 đồng (chiếm tỷ lệ 61,8%), tăng 10.229.167.000đồng (92,4%) so với cùng kỳ năm 2015; số chưa có điều kiện thi hành là: 13.145.782.000 đồng (chiếm tỷ lệ 38,2%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 12.163.209.000 đồng, đạt tỷ lệ 57,1%, tăng 7.382.202.000 đồng, cao hơn 154,7% so với cùng kỳ năm 2015 (cao hơn 25,1% so với chỉ tiêu được giao năm 2016). Số tiền chuyển kỳ sau là 22.285.062.000 đồng, (trong đó số có điều kiện là 9.139.281.000 đồng), tăng 2.696.045.000 đồng (13,8%) so với số tiền năm 2015 chuyển sang.
 

Toàn cảnh hội nghị
   
  Cũng tại Hội nghị lãnh đạo Cục đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các đồng chí Chi cục trưởng các đơn vị về phương án giải quyết dứt điểm đối với từng vụ việc có điều kiện thi hành trong thời gian tới. 
                                                            Điện Biên, ngày 08 tháng 4  năm 2016
                                                                              Người viết
                                                                       Đỗ Thành Trung
                                                               ( Cục Thi hành án dân sự tỉnh)

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo văn phòng cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: