Sign In

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHAN CHÍ HIẾU THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

17/01/2018

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHAN CHÍ HIẾU THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
       “ Kết hợp chuyến công tác tai tỉnh Điện Biên, ngày 17/01/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã đến thăm, động viên tập thể Lãnh đạo, công chức Cục thi hành án dân sự tỉnh ”.
      Đồng chí Lường Văn Sương- Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo  kết quả công tác quý I năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên với đồng chí Thứ trưởng. Cụ thể, về việc: Tổng số thụ là 1.292 việc, trong đó: số cũ chuyển sang là 483 việc, số thụ lý mới là 809 việc. Tổng số việc phải thi hành là 1.262 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 817 việc ( chiếm tỷ lệ 64,7%); số chưa có điều kiện thi hành là: 445 việc ( chiếm tỷ lệ 35,3%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 572 việc, đạt tỷ lệ 70,01% ( thấp hơn 2,99% so với chỉ tiêu được giao năm 2018). Số việc chuyển kỳ sau là: 690 việc ( trong đó số có điều kiện là: 245 việc). - Về tiền: Tổng số thụ là 73.151.419.000 việc, trong đó: số cũ chuyển sang là 57.008.605.000 đồng, số thụ lý mới là 16.142.814.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành là 71.690.519.000 đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 46.291.058.000 đồng ( chiếm tỷ lệ 65%); số chưa có điều kiện thi hành là: 25.399.461.000 đồng ( chiếm tỷ lệ 35%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 5.383.145.000 đồng, đạt tỷ lệ 11,63% ( thấp hơn 21,37% so với chỉ tiêu được giao năm 2018). Số tiền chuyển kỳ sau là: 63.307.374.000 đồng ( trong đó số có điều kiện là: 40.907.913.000 đồng).

     Về  đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cần quan tâm biên chế,  đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ( hiện còn 02 Chi cục chưa có trụ sở), kho vật chứng ( hiện còn 6/10 Chi cục chưa co kho).

 
 


 
       

          Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương, chúc mừng thành tích của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đạt được trong  quý I năm 2018, chia xẻ với những khó khăn đặc thù của công tác thi hành án dân sự ở địa bàn tỉnh vùng cao, biên giới, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu tập thể công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo; hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục duy trì và phát huy vai trò, vị thế của ngành đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đối với đề xuất, kiến nghị của Cục thi hành án dân sự tỉnh đồng chí sẽ báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét.
 
                                                                              Đỗ Thành Trung
                                                               Cục THADS
                                                                    
           

Tác giả ảnh: Thành Trung
Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: