Sign In

LỄ RA MẮT BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CỤC THI HÀNH ÁN

17/02/2017

LỄ RA MẮT BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CỤC THI HÀNH ÁN
      “ Ngày 15/2/2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập, ra mắt Ban chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ cơ quan Cục thi hành án dân sự. Đồng chí Nguyễn Tiến Long- Thường vụ Thành ủy- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ; đồng chí Lường Văn Sương- Bí thư Chi bộ- Cục trưởng Cục THADS tỉnh; các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn và  10 chiến sỹ thuộc tiểu đội tự vệ tham dự buổi ra mắt”.
      Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã công bố các Quyết định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên về thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh và Quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban chỉ huy, gồm các đồng chí:
 
 
       Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chỉ huy trưởng BCHQS Tp Điện Biên Phủ trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh.
 

      1. Quyết định số 79/QĐ-BCH ngày 22/12/2016, bổ nhiệm đồng chí Lường Văn Sương- Bí thư Chi bộ- Cục trưởng Cục THADS tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh.
2. Quyết định số 80/QĐ-BCH ngày 22/12/2016 bổ nhiệm đồng chí Dương Thị Kim Lan- Phó bí thư Chi bộ- Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh giữ chức vụ Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh.
Biên chế Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh gồm 14 đồng chí ( Ban chỉ huy gồm 04 đồng chí, Tiểu đội tự về gồm 10 đồng chí).
 
   
Ban chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ cơ quan Cục thi hành án dân sự.

       Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ chúc mừng Ban chỉ huy quân sự Cục THADS tỉnh, yêu cầu tập thể  lực lượng tự vệ Cục THADS tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng Luật dân quân tự vệ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí trong Ban chỉ huy chủ động tham mưu cho lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch an ninh quốc phòng; sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Noong Bua tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng tự vệ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, toàn diện.
       Đồng chí Lường Văn Sương- Chỉ huy trưởng Ban CHQS Cục THADS cảm ơn sự quan tâm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, Ban chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ, Ban chỉ huy Quân sự Cục THADS tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng, tích cực tham gia huấn luyện theo quy định, tổ chức trực chiến, bảo vệ an toàn cơ quan  và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.
 
                                                                                   Người viết:
                                                                            Đỗ Thành Trung

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo Cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: