Sign In

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

02/03/2017

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
       Ngày 28/02/2017, tại hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên
      Ngày 28/02/2017, Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục Thi hành án dân tỉnh Điện Biên đã ôổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định số 155/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc, tiếp nhận và bổ nhiệm Chấp hành viên Trung cấp và Quyết định số 208/QĐ-TCTHADS ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với ông Hoàng Quốc Chiến - Chấp hành viên trung cấp, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.

     

            

Cục trưởng: Lường Văn Sương trao quyết định cho Phó Cục trưởng: Hoàng Quốc Chiến
 
        Được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục THADS, đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên cho ông Hoàng Quốc Chiến và mong muốn đồng chí Hoàng Quốc Chiến phát huy năng lực, nhanh chóng tiếp cận công việc; nỗ lực cống hiến, cùng tập thể Lãnh đạo Cục đoàn kết, tiếp tục xây dựng Cục THADS tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển bền vững; xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Điện Biên.

 
         

      Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Quốc Chiến hứa phấn đấu, nỗ lực cố gắng, đồng tâm hiệp lực cùng tập thể Lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao./.


 Minh Hiếu

Tác giả ảnh: Minh Hiếu

Các tin đã đưa ngày: