Sign In

HỌP BÁO VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

12/04/2017

HỌP BÁO VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017
      Chiều ngày 11/04/2017, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo về công tác thi hành án dân sự Quý I/2017(Thời gian tính từ 01/01/2017 đến 31/3/2017) Người phát ngôn của Cục THADS tỉnh Điện Biên - ông Lường Văn Sương - Cục trưởng đã chủ trì buổi họp bảo. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo của Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; cùng với đồng chí Phó cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc CụcTHADS,  phóng viên các báo, đài trên địa bàn tỉnh như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cơ quan Thông tấn xã thường trú tại Điện Biên.
 
        Người phát ngôn của Cục THADS tỉnh đã thông báo về kết quả công tác THADS và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THADS được dư luận xã hội và nhân dân địa phương quan tâm. Theo đó, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và cấp huyện hoạt động hoạt động nề nếp, có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, ngành đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, nâng cao hiệu quả trong tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
 

Toàn cảnh họp báo THADS, hành chính quý I/2017.
 
       Tổng số việc thụ lý là 1.317 việc, trong đó quý trước chuyển sang là 669 việc; số việc thụ lý mới là 648 việc . Đã thi hành xong 621 việc, ủy thác  26 việc đình chỉ 10 việc, tổng số chuyển kỳ sau 660 việc. Tổng số tiền thụ lý là 71.904.870.000 đồng, trong đó: Quý trước chuyển sang là 36.179.684.000 đồng; số thụ lý mới là 35.725.186.000 đồng. Kết quả đã thi hành xong là: 9.639.954.000 đồng, ủy thác 3.411.418.000 đồng, đình chỉ: 410.388.000 đồng, giảm thi hành án là: 48.444.000 đồng; tổng số tiền chuyển kỳ sau là: 58.394.666.000 đồng.
Về công tác theo dõi thi hành án hành chính luôn được các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục THADS đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/216 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục Thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án…vv.
   Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai nhằm nắm bắt, xử lý thông tin, hướng dẫn, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ cho đương sự nắm rõ và chấp hành.
 
    

       Về nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS, hành chính quý II năm 2017:  Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra hoạt động của nội bộ ngành, đặc biệt là kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu;
      Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc; tập trung kiện toàn đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên còn thiếu, thực hiện có hiệu quả công tác biệt phái, điều động Chấp hành viên, công chức thi hành án tại Cục và giữa các Chi cục với nhau nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
        Duy trì, phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành trong trong THADS trên cơ sở các Quy chế đã ký kết giữa Cục THADS tỉnh với các Ngành: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội…vv. Tích cực tham mưu đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo THADS đối với công tác THADS.
     Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh và đã được Người phát ngôn của Cục THADS tỉnh Điện Biên và lãnh đạo TAND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh trao đổi rõ ràng, cụ thể, đảm bảo các thông tin xác thực với thực tế.
      Kết luận buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng: Lường Văn Sương đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; Tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự thì đề nghị cơ quan Báo chí làm việc, trao đổi với Cục trưởng (Người phát ngôn cơ quan THADS tỉnh) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan.
 
 
 
 
Người viết:
Phạm Minh Hiếu Cục THADS tỉnh


Theo văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: