Sign In

Cục THADS tỉnh Điện Biên: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

29/12/2016

Cục THADS tỉnh Điện Biên:  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
     “Trong 2 ngày 27-28/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 và tiến hành tập huấn nghiệp vụ. Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn, công chức thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng, chấp hành viên, thẩm tra viên, kế toán, thư ký thi hành án các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện đã về tham dự”.
      Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, ngay từ đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh luôn chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, các nhiệm vụ công tác đều được công chức thi hành án và người lao động thực hiện đầy đủ, kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ được tăng cường. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục đã làm tốt vai trò tham mưu cho Cục trưởng thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực quản lý của Cục thi hành án dân sự tỉnh đối với 10 Chi cục cấp huyện trực thuộc. Ngay từ đầu năm công tác, trên cơ sở các Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đã được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao cho các cơ quan THADS địa phương trong năm 2016 và căn cứ tình hình thực tế của Ngành tại địa phương, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2016 đến từng Chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc, đảm bảo chỉ tiêu Cục giao cho từng Chấp hành viên và các Chi cục không thấp hơn chỉ tiêu Tổng cục giao. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong năm 2016, Cục THADS tỉnh đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp và các biện pháp cụ thể trong việc tổ chức giải quyết án, cụ thể như: Đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ của Ngành theo đúng quy định của pháp luật, Luật THADS, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo 100% các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đều được nghiêm chỉnh chấp hành, không để xảy ra án tồn đọng mà không có lý do chính đáng.

       
Các trưởng phòng của Cục và Chi cục trưởng THADS ký giao ước thi đua năm 2017 

    Trong năm, lãnh đạo Cục đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải quyết án, tiến hành tổng rà soát, xác minh, phân loại án chính xác theo từng việc thi hành án, đảm bảo việc phân loại án làm tiền đề, là cơ sở cho việc tổ chức thi hành án; thường xuyên theo dõi và nắm bắt từng vụ việc cụ thể cũng như tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu của từng Chấp hành viên và của các đơn vị theo từng tuần, tháng, quý…,trên cơ sở đó đã có những biện pháp chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc có điều kiện thi hành; định kỳ đôn đốc chỉ đạo quyết liệt những đơn vị có lượng án nhiều, giá trị thi hành về tiền và tài sản lớn; chỉ đạo các đơn vị tranh thủ tốt sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương với công tác THADS, duy trì phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan có liên quan trong lĩnh vực THADS, nhất là các cơ quan tố tụng của tỉnh trong việc thống nhất giải quyết những vụ việc còn vướng mắc, khó khăn, phức tạp trong quá trình giải quyết án; đã chỉ đạo đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án tại Cục và các Chi cục tích cực chủ động bám sát từng địa bàn công tác tập trung giải quyết án, chú trọng thực hiện có hiệu quả các biện pháp giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp đương sự có điều kiện nhưng chây ỳ, chống đối nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền của toàn Ngành THADS tỉnh Điện Biên trong năm 2016 đã vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao (cụ thể: vượt 27,33% về việc và 47,52% về tiền so với chỉ tiêu Quốc hội giao; vượt 24,33% về việc và 45,52% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao), một số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân; từ đó góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   
 Cục trưởng: Lường Văn Sương trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc.

    Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng đã được Cục THADS tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, cụ thể như: Việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; việc triển khai, xây dựng đề án, văn bản luôn được chú trọng thực hiện tốt; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra tiếp tục được duy trì thực hiện tốt; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ cho đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua khen thưởng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng sự phân cấp và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; công tác kế hoạch tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Sau khi kết thúc hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức cho Trưởng các Phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong năm 2017, đồng thời triển khai tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ thi hành án dân sự./.
                                                                             
                                                                Người viết: Đỗ Thành Trung
                                                                 Cục THADS tỉnh Điện Biên

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo văn phòng cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: