Sign In

Cục THADS tỉnh Điện Biên: HỌP BÁO THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

11/01/2017

Cục THADS tỉnh Điện Biên:   HỌP BÁO THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017
    “ Chiều ngày 06/01/2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Lường Văn Sương- Cục trưởng Cục THADS tỉnh- Người phát ngôn Cục. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Nam- Tỉnh ủy viên- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Vũ Trung Thành – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng PC 81 Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn và một số công chức thuộc Cục, phóng viên Đài phát thanh- truyền hình, Báo Điện Biên Phủ cùng tham dự”
         Mở đầu buổi họp báo, đồng chí Lường Văn Sương- Người phát ngôn Cục THADS tỉnh thông báo tới các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh kết quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng năm 2017 ( tính từ 01/10/2016-31/12/2016). Ngay từ đầu năm công tác 2017, Cục thi hành án dân sự đã xác định rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

 

Cục trưởng Lường Văn Sương phát biểu trong cuộc họp báo.
 
     Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong 3 tháng đầu năm 2017, tại Cục THADS tỉnh đã có sự đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành, đề cao trách nhiệm của Cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng trong thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ được tăng cường. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Cục trưởng thực hiện chức năng chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực quản lý của Cục thi hành án dân sự tỉnh đối với 10 Chi cục cấp huyện trực thuộc. Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Việc ban hành Chỉ thị của Tỉnh ủy nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu số 1286/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS, ngày 23/12/2016, Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cho các Chi cục THADS cấp huyện và Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục đã tiến hành giao chỉ tiêu cho từng chấp hành viên, đồng thời chủ động tập trung mọi nguồn lực cho việc giải quyết án, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017.

 

Đồng chí Vũ Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo.
     
         Về kết quả công tác thi hành án dân sự quý I, (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016).
 Về việc, tổng số thụ lý là 1.385 việc, trong đó, số cũ chuyển sang là 498 việc, số thụ lý mới là 887 việc; ủy thác thi hành án là 25 việc. Tổng số  việc phải thi hành là: 1.360 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là: 954 việc (chiếm tỷ lệ 70%); số chưa có điều kiện thi hành là: 406 việc (chiếm tỷ lệ 30%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 691 việc, đạt tỷ lệ 72,43%. Số việc chuyển kỳ sau là 669 việc.
 Về tiền, tổng số thụ lý là 66.183.234.000đồng, trong đó, số cũ chuyển sang là 22.073.403.000đồng, số thụ lý mới là 44.109.831.000đồng, ủy thác thi hành là 571.014.000đồng. Tổng số tiền phải thi hành là: 65.612.220.000đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 49.415.273.000đồng (chiếm tỷ lệ 75%); số chưa có điều kiện thi hành là: 16.196.947.000đồng (chiếm tỷ lệ 25%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 29.432.536.000đồng, đạt tỷ lệ 59,56%. Số tiền chuyển kỳ sau là 36.179.684.000đồng.
*) Về công tác thi hành án hành chính, tổng số việc phải đôn đốc là: 0 việc, trong đó, số việc năm trước chuyển sang là: 0 việc,  số việc thụ lý mới là: 0 việc. Trong 3 tháng đầu năm 2017, không có việc phải giải quyết đối với bản án hành chính.
*) Về kết quả miễn, giảm thi hành án, tính đến ngày 31/12/2016, đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét giảm thi hành án đối với 01 việc, với số tiền đề nghị là 17.813.000đồng. Kết quả Tòa án nhân dân đã  xét giảm được số tiền là 17.813.000đồng.
*) Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 01 việc, do đương sự không  tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế nên số việc phải tổ chức cưỡng chế là 01 việc chế và có huy động lực lượng tham gia cưỡng chế.
*) Về kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 3 tháng đầu năm 2017, đã tiếp 107 lượt công dân tại  ( trong đó tại Cục tiếp 07 lượt công dân và tại các Chi cục tiếp 100 lượt công dân). Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được là 02 đơn ( gồm 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), trong đó: tại Cục thụ lý 02 đơn, tại các Chi cục là 0 đơn. Kết quả, đã giải quyết xong: 02 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
Trong quý I/2017, Việc xây dựng, ban hành các Quy chế và các văn bản khác về công tác thi hành án dân sự được Cục THADS tỉnh xây dựng, ban hành đầy đủ, quá trình triển khai tổ chức thực hiện thường xuyên được rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể: đã tham gia góp ý vào dự thảo quy trình thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tổng cục THADS; góp ý  dự thảo Quy chế làm việc của Tổng cục THADS, quy chế làm việc mẫu của Cục THADS, Chi cục THADS; góp ý dự thảo Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo yêu cầu của Tổng cục THADS: tham gia ý kiến vào dự thảo Luật đấu giá theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; góp ý vào dự thảo Thông tư quy trình xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Đã ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Cục; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục THADS tỉnh; ban hành Quy chế làm việc Cục THADS tỉnh; đồng thời chỉ đạo 10 Chi cục cấp huyện trực thuộc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, yêu cầu các Chi cục hoàn thành trước ngày 26/12/2016. Chỉ đạo các Chi cục triển khai thực hiện Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự; chỉ đạo các Chi cục nghiêm túc thực hiện các quy định về chế  độ báo cáo trong Hệ thống thi hành án dân sự, để đảm bảo công tác tổng hợp báo cáo đúng đề cương, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời Cục THADS tỉnh đã xã xây dựng Kế hoạch số 558/KH-CTHADS ngày 13/12/2016 về thực hiện phong trào thi đua Ngành tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời Cục THADS tỉnh đã tiến hành sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành theo Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Tòa án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2016.

  

Các phóng viên báo Điện Biên Phủ & Truyền hình tỉnh Điện Biên tác nghiệp trong cuộc họp báo.
     
       Đánh giá chung công THADS 3 tháng đầu năm 2017,
trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực công tác, cụ thể: việc xây dựng và tổ chức triển khai thực kế hoạch đảm bảo kịp thời đồng bộ, có trọng tâm đối với từng mặt công tác, từng thời gian cụ thể; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; kết quả THADS toàn tỉnh đã đạt 72,43 về việc và  59,56 về tiền; kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%; việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí được giao đảm bảo đúng quy định; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể được duy trì. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số Chi cục còn chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của một bộ phận công chức cấp huyện còn nhiều hạn chế.
Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp quý II năm 2017 ( từ 01/01/2017-31/3/2017) Cục THADS tỉnh xác định:  Tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và có các giải pháp mang tính đột phá trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị lớn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2017. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Bản án hành chính. Quan tâm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý tại Cục, các Phòng  chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm 5 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2017 tại các Chi cục cấp huyện, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ,chỉ đạo giải quyết những vụ án phức tạp, khắc phục những sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt việc quản lý về tài chính, tài sản bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo Thông tư số 06/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ./.
 
                                                                  
                                                                                 Người viết:
                                                                           Đỗ Thành Trung
 
 

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: