Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016

09/12/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh:  SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
      “ Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Tòa án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, chiều ngày 06/12/2016, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự năm 2016, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành ký quy chế đã về dự”.
       Báo cáo do lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh trình bày tại hội nghị đánh giá: Qua một năm thực hiện Quy chế liên ngành số 14/QCLN (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016). Chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt; kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền của toàn Ngành THADS tỉnh Điện Biên trong năm 2016 đã vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao (cụ thể: vượt 27,33% về việc và 47,52% về tiền so với chỉ tiêu Quốc hội giao; vượt 24,33% về việc và 45,52% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan THADS với các cơ quan liên ngành Tố tụng của tỉnh nên những vướng mắc, khó khăn về THADS trong năm qua đẫ được tháo gỡ, xử lý kịp thời, một số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân; từ đó góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 


Toàn cảnh cuộc hop sơ kết phối hợp liên ngành...
 
      Nhìn chung, việc phối hợp theo Quy chế phối hợp liên ngành số 14/QCLN trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phù họp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, đảm bảo không chồng chéo, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan khi thực hiện Quy chế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên quan tâm, quản lý, chi đạo sát sao hơn đối với công tác THADS trên địa bàn. Chất lượng, hiệu quả việc phối hợp liên ngành trong công tác THADS giữa các cơ quan liên ngành Tố tụng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện các nội dung phối hợp như: xét, miễn giảm thi hành án; cấp, chuyển giao bản án, quyết định và giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định, trả lời kiến nghị, thụ lý, giải quyết yêu cầu của cơ quan THADS; kiểm tra, kiểm sát hoạt động THADS; thu tiền, tài sản, đặc xả; bảo vệ cưỡng chế trong THADS; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác THADS; giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; thống kê, đánh giá, chỉ đạo giải quyết việc thi hành các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành và các vụ án lớn, phức tạp... đều đã được các Ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tương đối tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trong tỉnh.
 
 


 
     Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án đã được các ngành trao đổi, bàn bạc và quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giải quyết có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền, lợi ích họp pháp của đương sự, nhân dân và lợi ích của Nhà nước. Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS cần tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các cơ quan và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Quy chế, thường xuyên tổ chức các hoạt động tổng kết, sơ kết, trao đổi để đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình cũng như làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập. Song song với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự.
 
 
                                                                                   Người viết
                                                                      CTV: Đỗ Thành Trung

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo văn phòng cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: