Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI SỞ TƯ PHÁP- THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LUÔNG PHA BANG ( NƯỚC CHDCND LÀO)

20/07/2018

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN  TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI  SỞ TƯ PHÁP-  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH   LUÔNG PHA BANG ( NƯỚC CHDCND LÀO)
      “ Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới với 398,5 km đường biên giới, trong đó có 360 km tiếp giáp với hai tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Bang của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; 38,5 km đường biên giáp danh với huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, có 23 xã biên giới phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống”.
       Trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thi hành án dân sự với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh Điện Biên.
  
       Ngày 16/7/2018, Đoàn công tác của Sở Tư pháp – Thi hành án dân sự tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tới thăm trụ sở và làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh. Trong bầu không khí vui mừng, phấn khởi, tại buổi làm việc đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luông Pha Bang và đồng chí Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm liên quan đến mô hình, tổ chức hoạt động của cơ quan Thi hành án 2 tỉnh của hai nước, đồng thời Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã nhận lời mời của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Luông Pha Bang bố trí thăm và làm việc vào thời gian thích hợp, 2 đồng chí lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Luông Pha Bang- Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực thi hành án dân sự, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Luông Pha Bang và Điện Biên ./.

 
 
 
                                                                     Ngày 17 tháng 7 năm 2018
                                                                         Người viết
                                                            Đỗ Thành Trung- Phạm Minh Hiếu
                                                      ( Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh)

Tác giả ảnh: Minh Hiếu
Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: