Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN BẾ MẠC ĐỢT HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ CỤM SỐ 3 NĂM 2018

17/04/2018

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN BẾ MẠC ĐỢT HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ CỤM SỐ 3 NĂM 2018
       Vừa qua, Cụm tự vệ số 11 gồm các cơ quan: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Sở văn hóa tỉnh Điện Biên tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018.
 

      Trong 10 ngày huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ Cụm số 11 đã được trang bị kiến thức cơ bản về Luật dân quân tự vệ; quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo; dân quân làm công tác dân vận tại cơ sở; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Công tác, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng;Thực hành điều lệnh đội ngũ và thực hành vũ khí trên thao trường, bãi tập,...Kết quả huấn luyện: Về giáo dục chính trị - khoa học: 75% đạt khá, giỏi. Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, 73% đạt khá, giỏi. Huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ, đơn vị đạt loại khá.  


    Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
Chùm ảnh huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ của Cụm số 11.
 
 
Người viết
Minh Hiếu

Tác giả ảnh: Minh Hiếu

Các tin đã đưa ngày: