Sign In

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 9 THÁNG NĂM 2018

23/07/2018

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 9 THÁNG NĂM 2018
    “ Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 20/7/2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng  năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị ”.
Kết quả công tác thi hành án dân sự từ  01/10/2017 đến 30/6/2018.
* Về việc: 
- Tổng số thụ lý là: 2.450 việc ( trong đó số cũ chuyển sang là 483 việc; số thụ lý mới là 1.967 việc);
- Số việc đã ủy thác là: 77 việc;
- Số việc phải thi hành: 2.373 việc.
- Số việc có điều kiện thi hành là: 1.902 việc ( chiếm tỷ lệ 80,2% so với số việc phải thi hành);
- Số việc chưa có điều kiện thi hành: 471 việc ( chiếm tỷ lệ 19,8%);
- Đã giải quyết xong: 1.663 việc ( chiếm 87,4% so với số có điều kiện thi hành);
- Số việc chuyển kỳ sau là: 710 việc.
* Về tiền: 
- Tổng số thụ lý là: 124.458.017.000 đồng ( trong đó số cũ chuyển sang là: 57.008.605.000 đồng; số thụ lý mới là: 67.449.412.000 đồng);
- Số tiền đã ủy thác là: 2.507.871.000 đồng;
- Số tiền phải thi hành: 121.950.146.000 đồng;
- Số tiền có điều kiện thi hành là: 86.947.507.000 đồng ( chiếm tỷ lệ 71,3% so với số tiền phải thi hành);
- Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 35.002.639.000 đồng ( chiếm tỷ lệ 28,7%);
- Đã giải quyết xong: 44.026.020.000 đồng ( chiếm 50,64% so với số có điều kiện thi hành);
- Số tiền chuyển kỳ sau là: 77.924.126.000 đồng.


         Cục trưởng Lường Văn Sương chủ trì Hội nghị

       Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án tại các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện và những giải pháp cần thực hiện quyết liệt trong thời gian còn lại của năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2018. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Quốc Hưng- quyền Chi cục trưởng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mường Nhé.
  


              Cục trưởng: Lường Văn Sương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mường Nhé
 
          Kết luận Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2018, đồng chí Lường Văn Sương- Cục trưởng Cục THADS tỉnh quán triệt: Trong những tháng còn lại của năm 2018, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải quyết án;  yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, kể cả cưỡng chế có huy động lực lượng  để tổ chức thi hành dứt điểm các trường hợp cố tình trốn tránh thi hành án; tích cực xác minh lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án cho các trường hợp đủ điều kiện miễn, giảm theo quy định; công khai thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, tố cáo xảy ra; đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2018.
 
                                                                                Đỗ Thành Trung
                                                         ( Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh)
 

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: