Sign In

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN NHẬN GIẤY KHEN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

21/09/2018

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN  NHẬN GIẤY KHEN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH ĐIỆN BIÊN
      “ Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục THADS tỉnh Điện Biên với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Trong những năm qua, công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng tại tỉnh Điện Biên luôn đạt kết quả cao. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tín dụng ngân hàng đã được Cục THADS tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên bàn bạc, thống nhất chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, công tác phối hợp của hai ngành đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng công tác tín dụng ngân hàng và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh”.
     Ghi nhận sự đóng góp của Cục THADS tỉnh Điện Biên, sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã quyết định tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên. Ngày 21/9/2018, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục THADS tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc có tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức thuộc Cục THADS tỉnh Điện Biên.     

        Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Điện Biên với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đồng thời ghi nhận, biểu dương Văn phòng và cá nhân đồng chí Dương Thị Kim Lan - Chánh Văn phòng Cục trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong công tác phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Sự nỗ lực của tập thể, cá nhân đồng chí Chánh Văn phòng Cục đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã trao Quyết định số 86/QĐ-BBI ngày 12/9/2018 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể là Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh và 01 cá nhân cho đồng chí đồng chí Dương Thị Kim Lan, Chánh Văn phòng vì đã có thành tích đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
    
    
     Đồng chí Dương Thị Kim Lan, Chánh Văn phòng Cục đã phát biểu cảm ơn và trân trọng sự quan tâm, đánh giá của tập thể Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên, đây chính là nguồn động lực to lớn để tập thể Văn phòng và cá nhân đồng chí Chánh Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao và mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên và hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Điện Biên đã phát biểu, đánh giá cao sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, đồng thời đề nghị tập thể Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cục THADS tỉnh Điện Biên trong công tác chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Cục THADS tỉnh Điện Biên tiếp tục đồng hành với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên trong giải quyết các loại án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng và mong muốn công tác phối hợp tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển./.
 
 
                                                                 Đỗ Thành Trung
                                                      ( Văn phòng Cục THADS tỉnh)

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: