Sign In

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018

11/10/2018

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  NĂM 2018
     “ Thực hiện Quyết định số 319/KSTHADS-QĐ ngày 24/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về trực tiếp kiểm soát hoạt động thi hành án dân sự; ngày 08/10/2018, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố Quyết định kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên”.
Đoàn kiểm sát gồm 05 thành viên, do ông chí Vũ Trung Thành- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Vũ Thanh Châu, Trưởng phòng 11- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó trưởng đoàn; các thành viên gồm: bà Nguyễn Thị Tình- Phó Trưởng phòng 11; ông Nguyễn Thanh Tuấn- Kiểm sát viên phòng 11; bà Hoàng Thị Oanh- Kiểm tra viên phòng 11; thời gian trực tiếp kiểm sát là 03 ngày làm việc, kể từ ngày 08/10/2018 đến 10/10/2018; thời điểm kiểm sát ( từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018). Nội dung trực tiếp kiểm sát: Đoàn trực tiếp kiểm soát việc thụ lý, giải quyết về thi hành án dân sự, hành chính của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:


 
          1. Về số liệu: Số việc/ số tiền
           - Tổng số phải thi hành ( số cũ, số mới). Trong đó: số ủy thác; số có điều kiện thi hành; số chưa có điều kiện thi hành.
          - Số đã giải quyết: số thi hành xong; số  đình chỉ thi hành án; số giảm thi hành án.
          - Số còn phải giải quyết: số có điều kiện thi hành; số chưa có điều kiện thi hành; số tạm đình chỉ.
          - Tổng số tiền đã thu được: ( số tiền đã thu chưa thi hành của kỳ trước; số tiền thu của kỳ này).
          + Đã chi ( nộp ngân sách; trả cho cơ quan tổ chức, xã hội; trả cho công dân).
          + Số tiền hiện vật còn tồn ( tại tài khoản, tại quỹ đơn vị, tại kho bạc).
       
  
        2. Kết quả giải quyết các loại việc thi hành án dân sự
          - Việc phân loại điều kiện thi hành án, việc tổ chức thi hành án đối với loại việc có điều kiện thi hành án.
          -  Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.
          - Việc giải quyết một số vụ, việc thi hành án phức tạp  kéo dài; việc quản lý và thu, chi tiền thi hành án; việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
          - Việc phối hợp với trại giam, trại tạm giam trong công tác thi hành án dân sự.
          - Việc thực hiện chế độ, thủ tục thu nộp quản lý phí thi hành án dân sự.
          - Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
          - Việc quản lý kho, quỹ nghiệp vụ thi hành án.
          - Ngoài các nội dung trên đoàn sẽ tiến hành kiểm sát những nội dung liên quan khác khi xét thấy cần thiết.

 
         

        Sau 03 ngày kiểm sát trực tiếp toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Điện Biên, Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ. Qua đó, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác THADS đã đạt được năm 2018 của Cục THADS tỉnh Điện Biên (hoàn thành 04/04 chỉ tiêu được giao). Việc phân loại án đảm bảo chính xác, quyết liệt trong tổ chức thi hành các việc có điều kiện thi hành; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng và thu, chi tiền, tài sản thi hành án, không có vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án và quản lý vật chứng, tiền, tài sản thi hành án. Tuy nhiên, một số sai sót đã được chỉ ra như một số biên lai tạm thu việc viết biên lai chưa đảm bảo đúng quy định, một số sổ sách nghiệp vụ ghi chép còn phải tẩy xóa... mà nguyên nhân chủ yếu do một số công chức thi hành án còn cẩu thả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm sát đã được Cục trưởng Cục THADS tỉnh nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong giải quyết các vụ án khó khăn, phức tạp và nhấn mạnh: Kiểm sát việc việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự là việc làm thường xuyên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên,điều đó đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để hoạt động THADS đạt hiệu quả cao, giúp Lãnh đạo Cục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý ngành. Do đó, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Cục THADS tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật, để đảm tính nghiêm minh của pháp luật và góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
                                                                              Đỗ Thành Trung
                                                            Cục thi hành án dân sự tỉnh
 
 

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung
Theo Cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: